128+
شرکت های دانش بنیان و فناور
1167 + نفر
کارکنان شرکت ها مستقر
11000 +
فضای کالبدی پارک
24 +
شرکت های صنایع خلاق


کمیسیون ویژه اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ 
تعداد بازدید : ۵۱
زمان خبر : ۱۵:۰۵:۰۰

بازدید مدیر عامل شرکت کشت و صنعت خرم از پارک علم و فناوری

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ 
تعداد بازدید : ۵۶
زمان خبر : ۱۵:۱۱:۰۰

جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ 
تعداد بازدید : ۵۱
زمان خبر : ۱۵:۱۰:۰۰

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0