• ساعت : ۱۰:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 124
  • کد خبر : ۵۱۸۸
next    /  2 prev
شنبه های كتابخوانی

یک ساعت کتاب با طعم کارآفرینی

جلسه اول کتاب قانون موفقیت، نوشته ناپلئون هیل، با ارائه آقای سعادتی در تاریخ 13 آبان 1402 در مرکز رشد نوآوری شهرستان شیروان برگزار گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0